Бързосменна връзка за високо налягане PVM1

Код

Размер

P раб.

 

[bar]

004927

3/8

1000

004927.1

004927.2

004928

1/4

700

004928.1

004928.2

     
Top