Тръба метална

  Код №  Наименование Размер
006601  Тръба метална 5х1
006602  Тръба метална 6х1
006602.1  Тръба метална поцинкована 6х1
006603  Тръба метална 6х2
006604  Тръба метална 8х1
006605  Тръба метална 8х1.5
006605.1  Тръба метална поцинкована 8х1.5
006606  Тръба метална 10х1
006606.1  Тръба метална поцинкована 10х1
006607  Тръба метална 10х1.5
006607.1  Тръба метална поцинкована 10х1.5
006608  Тръба метална 12х1
006609  Тръба метална 12х1.5
006609.1  Тръба метална поцинкована 12х1.5
006610  Тръба метална 12х2
006610.1  Тръба метална поцинкована 12х2
006611  Тръба метална 14х1.5
006614  Тръба метална 15х1.5
006614.1  Тръба метална поцинкована 15х1.5
006615  Тръба метална 15х2
006616  Тръба метална 16х1.5
006616.1  Тръба метална поцинкована 16х1.5
006617  Тръба метална 16х2
006617.1  Тръба метална поцинкована 16х2
006620.1  Тръба метална поцинкована 18х1.5
006621  Тръба метална 18х2
006624  Тръба метална 20х2
006624.1  Тръба метална поцинкована 20х2
006625.1  Тръба метална поцинкована 20х2.5
006626  Тръба метална 20х3
006626.1  Тръба метална поцинкована 20х3
006627  Тръба метална 22х1.5
006628  Тръба метална 22х2
006629  Тръба метална 22х2.5
006631  Тръба метална 25х1.5
006632  Тръба метална 25х2.5
006633  Тръба метална 25х3
006634  Тръба метална 28х2
006637  Тръба метална 30х3
006638  Тръба метална 30х4
006640  Тръба метална 35х3
006643  Тръба метална 38х4
006650  Тръба метална 38х3
     
Top