Трипозиционен двупътен кран - нормално затворен

Код

A

B

p

Q

 

[inch]

[inch]

[bar]

[l/min]

005230

1/4

1/4

400

15

005231

3/8

3/8

400

30

005232

1/2

1/2

350

65

005233

3/4

3/4

350

85

Top