МАРКУЧ TS8

Код

Наименование

Размер на

 

маркуча

200930

Маркуч за манометър TS8 630bar

5.0x2.1

200931

Маркуч за манометър TS8 630bar

5.5x2.1

200932

Маркуч за манометър TS8 630bar

5.5x2.6

200933

Маркуч за манометър TS8 560bar

4.5x1.8

200934

Маркуч за манометър TS8 630bar

5.5x2.7

200935

Маркуч за манометър TS8 550bar

4x8

Top