МАРКУЧ ЗА МЕТАН

Код

Наименование

Размер на

 

маркуча

200972

Маркуч за метан 250 bar

1/4

200973

Маркуч за метан 250 bar

5/16

200974

Маркуч за метан 250 bar

3/8

200975

Маркуч за метан 210 bar

1/2

200976

Маркуч за метан сдвоен 250 bar

1/4

200977

Маркуч за метан сдвоен 250 bar

5/16

200978

Маркуч за метан сдвоен 250 bar

3/8

200979

Маркуч за метан сдвоен 210 bar

1/2

200980

Маркуч за метан VE8 245 bar

1/2

210001

Маркуч за метан 400 bar

1/4

210002

Маркуч за метан 350 bar

5/16

210003

Маркуч за метан 330 bar

3/8

210004

Маркуч за метан 275 bar

1/2

210005

Маркуч за метан 250 bar

5/8

210006

Маркуч за метан 215 bar

3/4

210007

Маркуч за метан 165 bar

1"

210010

Маркуч за метан сдвоен 400 bar

1/4

210011

Маркуч за метан сдвоен 350 bar

5/16

210012

Маркуч за метан сдвоен 330 bar

3/8

210013

Маркуч за метан сдвоен 275 bar

1/2

210014

Маркуч за метан сдвоен 330 bar

5/8

210015

Маркуч за метан сдвоен 330 bar

3/4

210016

Маркуч за метан сдвоен 330 bar

1"

Top